Кирога: Сугар ба хайр

 Кирога: Сугар ба хайр

Brandon Miller

  Бидний хүн бүр хайрын тухай ойлголттой байдаг. Зарим хүмүүсийн хувьд тэр үнэхээр гайхалтай; бусдын хувьд байгалийн шагнал. Эндээс ямар ч саадгүйгээр бууж өгөх нь зүйтэй эрдэнэсийг олж хардаг хүмүүс байсаар байна. Сүнсүүдийн уулзалттай холбоотой эдгээр бодлууд нь Сугар гарагтай ихээхэн холбоотой байдаг. Зурхайн зурхайн тодорхой тэмдэг дэх гарагийн байрлал нь өнгө аясыг, эс тэгвээс хайрлах зөв арга замыг тодорхойлдог. Сугар бол бидний энэхүү адислалыг мэдрэхийг эрэлхийлдэг хүмүүст тохирох хүрээтэй адил юм. Хэрэв хэн нэгэн түүнд тохирсон бол дурлах нь илүү амархан болдог; гэхдээ ямар нэг зүйл үлдэж, дутуу байвал тэр хүн бидний хажуугаар анзаарагдахгүй өнгөрөх эсвэл анхны харцаар таагүй байдал үүсгэх хандлагатай байдаг. Хэрэв та өөрийн зурган дээр Сугар гараг байгааг аль хэдийн мэдэж байгаа бол энэ гараг хайранд ямар утгатай болохыг доороос харна уу. Байрлалыг хараахан олж амжаагүй байгаа хүмүүст зориулж энэ хуудасны төгсгөлд бүрэн хүснэгтийг толилуулж байна.

  Таны зурхайн зурхайн зурхайндаа Сугар гараг аль ордонд байгааг олж мэдээрэй

  Хүснэгтээс төрсөн өдөр, сар, жилээ шалгаад тухайн үед Сугар гариг ​​ямар ордонд байсныг хараарай. Хэдэн жилийн дараа гараг нь ижил тэмдгээр хэдэн сарын турш хөдөлгөөнгүй байхыг та анзаарах болно. Энэ нь одон орны хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй тул гайхах хэрэггүй. Хэрэв та жишээлбэл, 1973 оны 10-р сарын 25-нд төрсөн бол Сугар гаригтай нумын ордны ордныхонтой зөвлөлдөх хэрэгтэй.

  1958

  01/01 - 06/04 = Aquarius

  07/04 - 05/05 = Загас

  Арслан

  8/9 - 8/31 = Охины орд

  9/1 - 9/25 = Жинлүүр

  9/26 - 10/19 = Хилэнц

  10/20 - 11/13 = Нум

  11/14 - 12/8 = Матар

  12/9 - 12/31 = Aquarius

  1985

  1/1 - 3/1 = Aquarius

  4/1 - 1/2 = Загас

  2/2 - 5/6 = Хонь

  6/6 - 7/5 = Үхэр

  7/6 - 8/1 = Ихэр

  8/2 - 8/27 = Хорт хавдар

  8/28 - 9/21 = Арслан

  9/22 - 10/16 = Охины орд

  10/17 - 11/9 = Жинлүүр

  11/10-аас 3 /12 = Хилэнц

  12/4 - 12/26 = Нумын орд

  12/27 - 12/31 = Матар

  1986

  1/1 - 1/19 = Матар

  1/20 - 2/12 = Aquarius

  2/13 - 3/8 = Загас

  9/ 3 - 1/4 = Хонь

  2/4 - 26/4 = Үхэр

  27/4 - 21/5 = Ихэр

  22/5 - 15/6 = Хорт хавдар

  6/16 - 7/11 = Арслан

  7/12 - 8/7 = Охины орд

  8/8 - 9/6 = Жинлүүр

  9/7-оос 12/31 хүртэл = Хилэнц

  1987

  1/1-ээс 1/6 хүртэл = Хилэнц

  1/7 хүртэл 4/2 = Нум

  5/2 - 2/3 = Матар

  3/3 - 3/28 = Aquarius

  3/29 - 4/22 = Загас

  4/23 - 5/16 = Хонь

  5/17 - 6/10 = Үхэр

  6/11 - 7/5 = Ихэр

  7/6 - 7/29 = Хорт хавдар

  7/30 - 8/23 = Арслан

  8/24 - 9/16 = Охины орд

  9/17 - 10/10 = Жинлүүр

  10/11 - 11/3 = Хилэнц

  11/4 - 11/27 = Нумын орд

  11/28 - 12/21 = Матар

  12/22 - 12/31 = Aquarius

  1988

  1/1 - 1/15 = Aquarius

  16 /1-ээс 9/2 хүртэл = Загас

  10/2-оос 5/3 хүртэл = Хонь

  3/6 - 3/4 = Үхрийн орд

  4/4 - 5/17 = Ихэр

  5/8 - 5/26 = Хорт хавдар

  5/27 - 6 /8 = Ихэр

  7/8 - 6/9 = Хорт хавдар

  7/9 - 4/10 = Арслан

  5/10 - 29/10 = Охины орд

  10/30 - 11/23 = Жинлүүр

  11/24 - 12/17 = Хилэнц

  12/18 - 12/31 = Нумын орд

  1989

  1/1 - 1/10 = Нум

  1/11 - 2/3 = Матар

  2/4 - 2/27 = Aquarius

  2/28 - 3/23 = Загас

  3/24 - 4/16 = Хонь

  4/17 - 5/10 = Үхрийн орд

  5/11 - 6/4 = Ихэр

  6/5 - 6/28 = Хорт хавдар

  6/29 - 7/23 = Арслан

  24/ 8/7 - 17/8 = Охины орд

  18/8 - 12/9 = Жинлүүр

  9/13 - 8/10 = Хилэнц

  9/10 - 4 /11 = Нум

  11/5-аас 12/9 = Матар

  12/10-аас 12/31 = Aquarius

  1990

  1/1 - 1/16 = Aquarius

  1/17 - 3/3 = Матар

  3/4 - 5/4 = Aquarius

  4/ 6 - 5/3 = Загас

  5/4 - 5/29 = Хонь

  5/30 - 6/24 = Үхрийн орд

  6/25 - 7/19 = Ихрийн орд

  7/20 - 8/13 = Хорт хавдар

  8/14 - 9/6 = Арслан

  9/7 - 10/1 = Охины орд

  10/2 - 10/24 = Жинлүүр

  10/25 - 11/17 = Хилэнц

  11/18 - 12/11 = Нумын орд

  12/ 12-12/31 = Матар

  1991

  1/1 - 1/5 = Матар

  1/6 - 1/29 = Aquarius

  1/30 - 2/22 = Загас

  2/23 - 3/18 = Хонь

  3/19 - 4/13 = Үхрийн орд

  14 /4-өөс 9/5 хүртэл = Ихэр

  10/5-аас 6/6 хүртэл = Хорт хавдар

  7/6-аас 12/7 хүртэл = Арслан

  13/7 хүртэл 21/ 8 = Охины орд

  8/22-оос 10/6 хүртэл = Арслан

  10/7 хүртэл9/11 = Охины орд

  10/11 - 7/12 = Жинлүүр

  8/12 - 31/12 = Хилэнц

  1992

  1/1 - 1/25 = Нум

  1/26 - 2/18 = Матар

  2/19 - 3/13 = Aquarius

  14 /3-аас 7/4 хүртэл = Загас

  8/4-өөс 1/5 = Хонь

  2/5-аас 26/5 хүртэл = Үхэр

  27/5-аас 18/ 6 = Ихэр

  6/19 - 7/13 = Хорт хавдар

  7/14 - 8/6 = Арслан

  8/7 - 8/31 = Охины орд

  9/1 - 9/25 = Жинлүүр

  9/26 - 10/19 = Хилэнц

  10/20 - 11/13 = Нумын орд

  14 /11-ээс 8/12 хүртэл = Матар

  9/12-аас 31/12 хүртэл = Aquarius

  1993

  1/1-ээс 3/1 = Aquarius

  4/1 - 2/2 = Загас

  3/2 - 6/6 = Хонь

  7/6 - 6/7 = Үхэр

  7/7 - 8/1 = Ихэр

  8/2 - 8/27 = Хорт хавдар

  8/28 - 9/21 = Арслан

  9/22 10/16 хүртэл = Охины орд

  10/17-оос 11/9 = Жинлүүр

  11/10-аас 12/2 = Хилэнц

  12/3-аас 12/26 хүртэл = Нумын орд

  12/27 - 12/31 = Матар

  1994

  1/1 - 1/19 = Матар

  1/20 - 2/12 = Aquarius

  2/13 - 3/8 = Загас

  3/9 - 4/1 = Хонь

  4/2 - 26 /4 = Үхрийн орд

  4/27 - 5/21 = Ихэр

  5/22 - 6/15 = Хорт хавдар

  6/16 - 7/11 = Арслан

  7/12 - 8/7 = Охины орд

  8/8 - 9/7 = Жинлүүр

  9/8 - 12/31 = Хилэнц

  1995

  1/1 - 7/1 = Хилэнц

  1/8 - 4/2 = Нум

  2/5 - 2/3 = Матар

  3/3 - 3/28 = Aquarius

  3/29 - 4/22 = Загас

  4/23 - 5/16 = Хонь

  5/17 - 6/10 = Үхэр

  6/11 - 7/5 = Ихэр

  7/6 - 7/29 = Хорт хавдар

  7/30 - 8/23 = Арслан

  8/24 - 9/16 = Охины орд

  9/17 - 10 /10 = Жинлүүр

  10/11 - 11/3 = Хилэнц

  11/4 - 11/27 = Нумын орд

  11/8 - 12/21 = Матар

  12/22 - 12/31 = Aquarius

  1996

  1/1 - 1/15 = Aquarius

  16/ 1-ээс 9/2 хүртэл = Загас

  10/2-оос 6/3 = Хонь

  7/3-аас 3/4 хүртэл = Үхрийн орд

  4/4-өөс 7/8 хүртэл = Ихэр

  8/8 - 9/7 = Хорт хавдар

  9/8 - 10/4 = Арслан

  10/5 - 10/29 = Охины орд

  10/30-аас 11/23 = Жинлүүр

  11/24-12/17 = Хилэнц

  12/18-12/31 = Нумын орд

  1997

  1/1 - 1/10 = Нум

  1/11 - 3/2 = Матар

  2/4 - 2/27 = Aquarius

  2/28 - 3/23 = Загас

  3/24 - 4/16 = Хонь

  4/17 - 5/10 = Үхэр

  5/11 - 6/4 = Ихэр

  6/5 - 6/28 = Хорт хавдар

  6/29 - 7/23 = Арслан

  7/24 - 8/17 = Охины орд

  8/18 - 9/12 = Жинлүүр

  9/13 - 10/8 = Хилэнц

  10/9 - 11/5 = Нумын орд

  11/6 - 12/12 = Матар

  12/13 - 12/31 = Aquarius

  1998

  1 /1-ээс 9/1 хүртэл = Aquarius

  10/1-ээс 4/3 = Матар

  5/3-аас 6/4 хүртэл = Aquarius

  7/4-өөс 3/ 5 = Загас

  5/4 - 5/29 = Хонь

  5/30 - 6/24 = Үхэр

  6/25 - 7/19 = Ихэр

  7/20 - 8/13 = Хорт хавдар

  8/14 - 9/6 = Арслан

  9/7 - 9/30 = Охины орд

  1 /10-10/24 = Жинлүүр

  10/25-11/17 = Хилэнц

  11/18-12/11 = Нумын орд

  12/12-аас 31/ 12 = Матар

  1999

  1/11/4 = Матар

  1/5 - 1/28 = Aquarius

  1/29 - 2/21 = Загас

  2/22 - 3/19 = Хонь

  3/20 - 4/12 = Үхэр

  4/13 - 5/8 = Ихэр

  5/9 - 6/5 = Хорт хавдар

  6/6-аас 7/12 = Арслан

  7/13-аас 8/15 хүртэл = Охины орд

  8/16-аас 10/7 хүртэл = Арслан

  10/8 хүртэл 9/11 = Охины орд

  10/11 - 5/12 = Жинлүүр

  6/12 - 31/12 = Хилэнц

  2000

  1/1 - 1/24 = Нум

  1/25 - 2/18 = Матар

  2/19 - 3/13 = Aquarius

  3 /14 - 4/6 = Загас

  4/7 - 5/1 = Хонь

  5/2 - 5/25 = Үхрийн орд

  5/26 - 18 / 6 = Ихэр

  6/19 - 7/13 = Хорт хавдар

  7/14 - 8/6 = Арслан

  8/7 - 8/31 = Охины орд

  9/1 - 9/24 = Жинлүүр

  9/25 - 10/19 = Хилэнц

  10/20 - 11/13 = Нумын орд

  11 /14-12/8 = Матар

  12/9-12/31 = Aquarius

  2001

  1/1-ээс 1/3 = Aquarius

  4/1 - 2/2 = Загас

  3/2 - 6/6 = Хонь

  7/6 - 5/7 = Үхэр

  7/6 - 8/1 = Ихэр

  8/2 - 8/27 = Хорт хавдар

  8/28 - 9/21 = Арслан

  22/ 10 /9-15/10 = Охины орд

  10/16-аас 11/8 = Жинлүүр

  11/9-12/2 = Хилэнц

  12/3-аас 12/ 26 = Нумын орд

  12/27-12/31 = Матар

  2002

  1/1 - 1/19 = Матар

  1/20-оос 2/12 = Aquarius

  2/13-аас 3/8 = Загас

  3/9-1/4 = Хонь

  2/4 4/25 хүртэл = Үхэр

  4/26-аас 5/20 = Ихэр

  5/21-ээс 6/14 хүртэл = Хорт хавдар

  6/15-аас 7/10 хүртэл = Арслан

  7/11 - 8/7 = Охины орд

  8/8 - 9/8 = Жинлүүр

  9/9 - 12/31 = Хилэнц

  2003

  1/1-ээс 1/7 = Хилэнц

  1/8-аас 2/4 = Нум

  2/5-аас 3/2 = Матар

  3/3-аас 3/27 = Aquarius

  3/28-аас 4/21 = Загас

  4/22 - 5/16 = Хонь

  5/17 - 6/10 = Үхэр

  6/11 - 7/4 = Ихэр

  5/ 7/7 - 7/29 = Хорт хавдар

  7/30 - 8/22 = Арслан

  8/23 - 9/15 = Охины орд

  9/16 - 10 /9 = Жинлүүр

  10/10-аас 11/2 = Хилэнц

  11/3-аас 11/27 = Нумын орд

  11/28-12/21 = Матар

  12/22 - 12/31 = Aquarius

  2004

  1/1 - 1/14 = Aquarius

  1/ 15 - 8/2 = Загас

  9/2 - 5/3 = Хонь

  6/3 - 3/4 = Үхрийн орд

  4/4 - 7/8 = Ихэр

  8/8 - 9/6 = Хорт хавдар

  9/7 - 10/3 = Арслан

  10/4 - 10/29 = Охины орд

  10/30-аас 11/22 = Жинлүүр

  11/23-12/16 = Хилэнц

  12/17-12/31 = Нумын орд

  2005 оны

  1/1 - 1/9 = Нум

  1/10 - 2/2 = Матар

  2/3 - 2/26 = Aquarius

  2/27 - 3/22 = Загас

  3/23 - 4/15 = Хонь

  4/16 - 5/10 = Үхэр

  11 /5-аас 3/6 = Ихэр

  4/6-аас 28/6 хүртэл = Хорт хавдар

  29/6-аас 23/7 хүртэл = Арслан

  24/7 хүртэл 17/ 8 = Охины орд

  8/18 - 9/11 = Жинлүүр

  9/12 - 10/8 = Хилэнц

  10/9 - 11/5 = Нум

  11/6 - 12/15 = Матар

  12/16 - 12/31 = Aquarius

  2006

  1 /1-ээс 1/1 = Aquarius

  2/1-ээс 5/3 = Матар

  6/3-аас 6/4 = Aquarius

  7/4-ээс 3/ 5 = Загас

  5/4 - 5/29 = Хонь

  5/30 - 6/24= Үхрийн орд

  6/25 - 7/19 = Ихэр

  7/20 - 8/12 = Хорт хавдар

  8/13 - 9/6 = Арслан

  7/9 - 30/9 = Охины орд

  1/10 - 25/10 = Жинлүүр

  26/10 - 17/11 = Хилэнц

  18/ 12/11 - 11/12 = Нумын орд

  12/12 - 31/12 = Матар

  2007

  1/1 - 4/1 = Матар

  1/5 - 1/28 = Aquarius

  1/29 - 2/21 = Загас

  2/22 - 3/17 = Хонь

  3/18-аас 4/12 = Үхэр

  4/13-аас 5/8 = Ихэр

  5/9-6/5 = Хорт хавдар

  6/ 6-аас 7/14 хүртэл = Арслан

  7/15-аас 8/9 хүртэл = Охины орд

  8/10-аас 10/8 хүртэл = Арслан

  10/9-өөс 11/8 хүртэл = Охины орд

  9/11 - 6/12 = Жинлүүр

  7/12 - 30/12 = Хилэнц

  31/12 - 31/12 = Нумын орд

  2008

  1/1-ээс 1/24 хүртэл = Нум

  1/25-аас 2/17 хүртэл = Матар

  2/18 хүртэл 12/ 3 = Aquarius

  3/13-аас 4/6 = Загас

  4/5-аас 4/30 хүртэл = Хонь

  5/1-ээс 5/24 хүртэл = Үхрийн орд

  5/25 - 6/18 = Ихэр

  6/19 - 7/12 = Хорт хавдар

  7/13 - 8/6 = Арслан

  7/8-аас 8/30 хүртэл = Охины орд

  8/31-ээс 9/24 хүртэл = Жинлүүр

  9/25-аас 10/18 хүртэл = Хилэнц

  10/19 хүртэл 12/ 11 = Нум

  11/13-аас 12/7 = Матар

  12/8-аас 12/31 = Aquarius

  2009

  1/1 - 3/1 = Aquarius

  4/1 - 3/2 = Загас

  4/2 - 4/11 = Хонь

  4 /12 - 24/4 = Загас

  25/4 - 6/6 = Хонь

  7/6 - 5/7 = Үхрийн орд

  6/7 - 1/ 8 = Ихэр

  8/2 - 8/26 = Хорт хавдар

  8/27 - 9/20 = Арслан

  9/21 - 10/14 = Охины орд

  10/15-аас 11/8 хүртэл = Жинлүүр

  11/9-өөс 12/1 =Хилэнц

  12/2 - 12/25 = Нумын орд

  12/26 - 12/31 = Матар

  2010

  1/1 - 1/18 = Матар

  1/19 - 2/11 = Aquarius

  2/12 - 3/7 = Загас

  3/8 - 31 /3 = Хонь

  4/1 - 4/25 = Үхэр

  4/26 - 5/20 = Ихэр

  5/21 - 6/14 = Хорт хавдар

  6/15 - 7/10 = Арслан

  7/11 - 8/7 = Охины орд

  8/8 - 9/8 = Жинлүүр

  9/9 - 11/8 = Хилэнц

  11/9 - 11/30 = Жинлүүр

  12/1 - 12/31 = Хилэнц

  2011

  1/1 - 7/1 = Хилэнц

  1/8 - 4/2 = Нум

  5/2 - 2/3 = Матар

  3/3-аас 3/27 = Aquarius

  3/28-аас 4/21 = Загас

  4/22-оос 5/15 = Хонь

  16/ 6/5 - 9/9 = Үхрийн орд

  6/10 - 7/4 = Ихэр

  7/5 - 7/28 = Хорт хавдар

  7/29 - 8 /21 = Арслан

  8/22 - 9/15 = Охины орд

  9/16 - 10/9 = Жинлүүр

  10/10 - 11/2 = Хилэнц

  11/3 - 11/26 = Нум

  11/27 - 12/20 = Матар

  12/21 - 12/31 = Aquarius

  2012

  1/1-ээс 1/14 хүртэл = Aquarius

  1/15-аас 2/8 хүртэл = Загас

  2/9-ээс 3/5 хүртэл = Хонины орд

  6/3 - 3/4 = Үхэр

  4/4 - 7/8 = Ихэр

  8/8 - 6/9 = Хорт хавдар

  9/7 - 10/3 = Арслан

  10/4 - 10/28 = Охины орд

  10/29 - 11/22 = Жинлүүр

  11/ 23-12/16 = Хилэнц

  12/17-12/31 = Нум

  2013

  1/1-ээс 1/9 = Нум

  1/10 - 2/2 = Матар

  2/3 - 2/26 = Aquarius

  2/27 - 3/22 = Загас

  23 /3-аас 4/15 хүртэл = Хонь

  4/16-аас 5/9 хүртэл =Үхрийн орд

  5/10 - 6/3 = Ихэр

  6/4 - 6/27 = Хорт хавдар

  6/28 - 7/22 = Арслан

  7/23 - 8/16 = Охины орд

  8/17 - 9/11 = Жинлүүр

  9/12 - 10/7 = Хилэнц

  10/8 11/5 хүртэл = Нумын орд

  11/6-аас 12/31 хүртэл = Матар

  2014

  1/1 - 3/5 = Матар

  6/3 - 5/4 = Aquarius

  6/4 - 3/5 = Загас

  4/5-аас 5/29 = Хонь

  5/30 - 6/23 = Үхрийн орд

  6/24 - 7/18 = Ихэр

  7/19 - 8/12 = Хорт хавдар

  8/13 - 5 /9 = Арслан

  9/6 - 9/29 = Охины орд

  9/30 - 10/23 = Жинлүүр

  10/24 - 11/16 = Хилэнц

  11/17 - 12/10 = Нумын орд

  12/11 - 12/31 = Матар

  Дээрээс таны зурхайн зурхайн зурхайн зурхайд Сугар гаригийн аль орд байгааг олж мэдсэний дараа , энэ нь юу гэсэн үг болохыг хараарай...

  ХОНИН ДЭЭД СУГАР

  Энд өөдрөг харилцааны тухай санаа дэлгэрч байна. Ийм учраас та ямар ч асуудалгүй, загатнах, ёс зүйгүй анхны харцаар дурлахыг илүүд үзэх болно.

  ҮХЭРИЙН СУРГАР

  Энэ ордонд мэдрэмжийн хайрын тухай ойлголт цэцэглэн хөгжиж байна. , бүх мэдрэхүйд аажуухан нэвтэрч, бие махбодийг бүх таашаалтайгаар алдаршуулдаг.

  ИХЭРИЙН СУЛАР

  Энэ ордтой холбоотой бүхий л зүйлийн нэгэн адил эндхийн хайр дурлал нь түүний дотор харагддаг. Хос тал нь шууд бөгөөд бодит бодит байдлын, гэхдээ энэ нөхцөл байдлыг харьцуулах нь илүү агуу бөгөөд илүү агуу юм.

  ХАВДАР ДАХЬ ВЕНУС

  Хайр дурлал харагдана. нуугдаж байх ёстой эрдэнэ мэтХачирхалтай харц, хааяа түүнийг амьсгал хураах хэмжээнд хүртэл хамгаалсан. Энэ бол атаархал шингэсэн хайр юм.

  АРСЛАН ДАХЬ ВЕНУС

  Байгалиас заяасан шагнал гэж ойлгогдох тул та хайрыг хайх гэж санаа зовохгүй, түүнийг хүлээх болно. Гавьяаны хувьд.

  ВЕНУС Охины ордонд

  Гариг ийм байрлалд байгаа үед хайр дурлалыг хөгжүүлэх шаардлагатай потенциал гэж үздэг. Та үүнийг тэвчээртэйгээр тэжээх хэрэгтэй.

  ЖИНЛҮҮРИЙН СУЛАР

  Мэдрэмжийг хүн бүр өөрт тохирсон харилцаа гэж идеалчилсан байдаг. Та үүнийг сэтгэлийн анд нөхдөөс хайх болно, гэхдээ өөрөөсөө өөр хүмүүсээс олох болно.

  ХИЛЭНЦИЙН БҮСГИЙН СУЛАР

  Мэдрэмжийг мэдрэх хэрэгтэй гэсэн ойлголт байдаг. сорилтод орж, шинэ хүч чадлаар дахин босохыг хүсэн ерөөе. Та энэ хайрыг хэрхэн хүсч байгаагаа үлгэр жишээ болгох нь маш чухал юм.

  НУМЫН СУРГАР

  Зорилго нь байлдан дагуулагдсаны дараа өөр алс холын зорилтыг харуулдаг гэдгийг та мэднэ. ? Та олон адал явдалтай тулгарах болно, гэхдээ та харилцаагаа нэгтгэх нь таны хамгийн том сорилт байх болно.

  МАТАР ДАХЬ СУЛАР

  Хайр дурлал нь хөдлөх хэрэгцээтэй холбоотой. амьдралд дээшээ. Ашигтай, тааламжтай хоёрыг холих нь эрсдэлтэй ч үүнийг хийж чадах хүн бол та өөрөө мөн.

  СУГАР СУГАР БУРХАН

  Байгалийн гаралтай, чөлөөтэй, ямар ч саад тотгоргүй тул ийм төгс төгөлдөр болсон. энэ нь бодит байдлаас хол байна. Олон хүмүүс хөлөө газар тавихыг зөвлөж байна, гэхдээ та зөвшөөрөх болно06/05-01/06 = Хонь

  02/06-26/06 = Үхэр

  27/06-22/07 = Ихэр

  23/07-16 /08 = Хавдар

  08/17-09/09 = Арслан

  09/10-10/03 = Охины орд

  04/10/27 = Жинлүүр

  10/28 - 11/20 = Хилэнц

  11/21 - 12/14 = Нумын орд

  12/15 - 12/31 = Матар

  1959

  01/01 - 07/01 = Матар

  08/01-ээс 31/01 = Aquarius

  01/02-24/02 = Загас

  02/25-аас 03/20 хүртэл = Хонь

  03/21-ээс 04/14 хүртэл = Үхрийн орд

  04/15-аас 05/10 хүртэл = Ихэр

  05/11 - 06/06 = Хорт хавдар

  06/07-07/08 = Арслан

  07/09-өөс 09/20 = Охины орд

  21/ 09/09-09/25 = Арслан

  09/26-11/09 = Охины орд

  11/10-аас 12/07 = Жинлүүр

  12/08-12 /31 = Хилэнц

  1960

  01/01 - 01/02 = Хилэнц

  01/03 - 01/27 = Нумын орд

  01/28-аас 02/20 = Матар

  21/02-аас 03/16 = Aquarius

  03/17-04/09 = Загас

  04/ 10-аас 03/05 хүртэл = Хонь

  04/05-28/05 = Үхэр

  29/05-21/06 = Ихэр

  22/06-16/07 = Хавдар

  07/17-08/09 = Арслан

  08/10-аас 09/02 = Охины орд

  09/03 - 09/27 = Жинлүүр

  09/28-аас 10/21 = Хилэнц

  10/22 - 11/15 = Нумын орд

  11/16-аас 12/10 = Матар

  12/ 11-12/31 = Aquarius

  1961

  01/01 - 01/05 = Aquarius

  01/06-02/02 = Загас

  02/03-06/05 = Хонь

  06/06-07/07 = Үхэр

  07/08-08/03 = Ихэр

  04/08-08/29 = Хорт хавдар

  08/30-аас 09/23 =чи байхын тулд.

  ЗАГАСНЫ СУРГАР

  Энд хайр нь үүнийг мэдэрдэг хүнээс илүү агуу бөгөөд хайртай хүндээ өөрийгөө үл хайрлан өгөх хандлагатай байдаг. Тийм учраас үнэхээр хүртэх ёстой хүнд л өгөөрэй.

  Арслан

  9/24 - 10/18 = Охины орд

  10/19 - 11/11 = Жинлүүр

  11/12 - 12/5 = Хилэнц

  12/06 - 12/28 = Нум

  12/29 - 12/31 = Матар

  1962

  01/01 - 21 /01 = Матар

  01/22 - 02/14 = Aquarius

  02/15-аас 03/10 = Загас

  03/11-ээс 04/03 = Хонь

  04/04-28/04 = Үхэр

  29/04-23/05 = Ихэр

  24/05-17/06 = Хорт хавдар

  06/18-аас 07/12 = Арслан

  07/13-аас 08/08 хүртэл = Охины орд

  08/09-ээс 06; /09 = Жинлүүр

  09/08-12/31 = Хилэнц

  1963

  01/01-ээс 01/06 = Хилэнц

  07/01-ээс 05/02 = Нумын орд

  06/02 - 04/03 = Матар

  05/03 - 30/03 = Aquarius

  31/ 03/04 - 24/04 = Загас

  25/04 - 19/05 = Хонь

  20/05 - 12/06 = Үхрийн орд

  13/06 - 07 /07 = Ихэр

  07/08 - 07/31 = Хорт хавдар

  08/01 - 08/25 = Арслан

  08/26 - 09/18 = Охины орд

  19/09-12/10 = Жинлүүр

  13/10-аас 05/11 = Хилэнц

  06/11-ээс 29/11 = Нумын орд

  30/ 12/11 - 23/12 = Матар

  24/12 - 31/12 = Aquarius

  1964

  01/01-17 /01 = Aquarius

  01/18-02/10 = Загас

  02/11-ээс 03/07 = Хонь

  03/08-04/04 = Үхрийн орд

  05/04-09/05 = Ихэр

  10/05-17/06 = Хорт хавдар

  18/06-аас 05/08 = Ихэр

  06/08-08/09 = Хорт хавдар

  09/09-05/10 = Арслан

  06/10-аас 31/10 = Охины орд

  01/11-ээс 25 /11 = Жинлүүрийн орд

  11/26-12/19 = Хилэнц

  12/20-12/31 =Нум

  1965

  01/01 - 12/01 = Нумын орд

  13/01 - 05/02 = Матар

  06/02-01/03 = Aquarius

  02/03-25/03 = Загас

  26/03-18/04 = Хонь

  19/04-12 /05 = Үхрийн орд

  05/13 - 06/06 = Ихэр

  06/07 - 06/30 = Хорт хавдар

  07/01 - 07/25 = Арслан

  7/26 - 8/19 = Охины орд

  8/20 - 9/13 = Жинлүүр

  9/14 - 10/9 = Хилэнц

  10/10-аас 11/05 = Нумын орд

  11/06-12/07 = Матар

  12/08-12/31 = Aquarius

  1966

  01/01 - 02/06 = Aquarius

  02/07 - 02/25 = Матар

  02/26-04/06 = Aquarius

  07/04-05/05 = Загас

  06/05-30/05 = Хонь

  01/06-26/06 = Үхэр

  27/ 06/07-21/07 = Ихэр

  22/07-15/08 = Хорт хавдар

  16/08-08/09 = Арслан

  09/09-03 /10 = Охины орд

  10/04 - 10/27 = Жинлүүр

  10/28 - 11/20 = Хилэнц

  11/21 - 12/13 = Нумын орд

  12/14 - 12/31 = Матар

  1967

  01/01 - 01/06 = Матар

  01/ 07-01/30 = Aquarius

  01/31-ээс 02/23 = Загас

  24-өөс 03/20 хүртэл = Хонь

  03/21-ээс 04/14 хүртэл = Үхрийн орд

  04/15 - 05/10 = Ихэр

  05/11 - 06/06 = Хорт хавдар

  06/07 - 07/08 = Арслан

  09/07-09/09 = Охины орд

  10/09-өөс 01/10 = Арслан

  02/10-аас 09/11 = Охины орд

  10/ 11-12/07 = Жинлүүр

  12/08-12/31 = Хилэнц

  1968

  01/01-01/01 = Хилэнц

  02/01-26/01 = Нумын орд

  27/01 хүртэл02/20 = Матар

  21-03/15 = Aquarius

  03/16-аас 04/08 = Загас

  04/09-05/03 = Хонь

  04/05-27/05 = Үхэр

  28/05-21/06 = Ихэр

  22/06-15/07 = Хорт хавдар

  07/15 - 08/08 = Арслан

  08/09 - 09/02 = Охины орд

  09/03 - 09/26 = Жинлүүр

  09/27 - 10/21 = Хилэнц

  10/22 - 11/14 = Нум

  11/15 - 12/09 = Матар

  12/10 - 12/31 = Aquarius

  1969

  01/01-ээс 01/04= Aquarius

  Мөн_үзнэ үү: Azaleas: хэрхэн тарих, ургуулах талаархи практик гарын авлага

  01/05-02/02 = Загас

  03 /02-06/06 = Хонь

  07/06-06/07 = Үхэр

  07/07-03/08 = Ихэр

  04/08-29/ 08 = Хорт хавдар

  8/30 - 9/23 = Арслан

  9/24 - 10/17 = Охины орд

  10/18 - 11/10 = Жинлүүр

  11/11 - 12/04 = Хилэнц

  12/05 - 12/28 = Нумын орд

  12/29 - 12/31 = Матар

  1970

  01/01-ээс 21/01= Матар

  22/01 - 14/02 = Aquarius

  15/02 - 10/03 = Загас

  03/11 - 04/03 = Хонь

  04/04 - 04/27 = Үхэр

  04/28 - 05/22 = Ихэр

  05/23-аас 06/16 = Хорт хавдар

  06/17-07/12 = Арслан

  07/13-аас 08/08 = Охины орд

  08/09 07/09 хүртэл = Жинлүүр

  08/09-31/12 = Хилэнц

  1971

  01/01-ээс 07/01 = Хилэнц

  01/08 - 02/05 = Нум

  02/06 - 03/04 = Матар

  03/05 - 03/29 = Aquarius

  03/30-аас 04/23 = Загас

  04/24-өөс 05/18 = Хонь

  05/19-06/12 = Үхрийн орд

  06/13-аас 06 /07 = Ихэр

  07/07 - 07/31 =Хорт хавдар

  01/08-24/08 = Арслан

  25/08-17/09 = Охины орд

  18/09-11/10 = Жинлүүр

  10/12 - 11/05 = Хилэнц

  11/06 - 11/29 = Нумын орд

  11/30 - 12/23 = Матар

  12/24 12/31 хүртэл = Aquarius

  1972

  01/01-ээс 01/16 = Aquarius

  01/17-02/10 = Загас

  02/11-ээс 03/07 хүртэл = Хонь

  03/08-аас 04/03 хүртэл = Үхрийн орд

  04/04-өөс 05/10 хүртэл = Ихэр

  05/11 - 06/11 = Хорт хавдар

  06/12 - 08/06 = Ихэр

  08/07-09/07 = Хорт хавдар

  09/08-05 /10 = Арслан

  10/06 - 10/30 = Охины орд

  10/31 - 11/24 = Жинлүүр

  11/25 - 12/18 = Хилэнц

  12/19-12/31 = Нум

  1973

  01/01-ээс 1/11 хүртэл = Нумын орд

  12/ 01-04/02 = Матар

  05/02-28/02 = Aquarius

  01/03-24/03 = Загас

  25/03-18/04 = Хонь

  04/19-05/12 = Үхрийн орд

  05/13-аас 06/05 = Ихэр

  06/06-аас 06/30 = Хорт хавдар

  01/07-25/07 = Арслан

  26/07-19/08 = Охины орд

  20/08-13/09 = Жинлүүр

  14/ 10/09-10/09 = Хилэнц

  10/10-аас 11/05 = Нумын орд

  11/06-12/07 = Матар

  12/08-12 /31 = Aquarius

  1974

  01/01-29/01 = Aquarius

  30/01-28/02 = Матар

  01/03-аас 06/04 = Aquarius

  07/04-04/05 = Загас

  05/05-31/05 = Хонь

  01/ 06-25/06 = Үхрийн орд

  26/06-21/07 = Ихэр

  22/07-14/08 = Хорт хавдар

  15/08-08/09 = Арслан

  09/09 - 02/10 = Охины орд

  10/03 - 10/26 = Жинлүүр

  10/27 - 11/19 = Хилэнц

  11/20 - 12/13 = Нумын орд

  12/14 - 31 /12 = Матар

  1975

  01/01 - 01/06 = Матар

  01/07 - 01/30 = Aquarius

  01/31-ээс 02/23 хүртэл = Загас

  24/02-аас 03/19 хүртэл = Хонь

  03/20-оос 04/13 хүртэл = Үхэр

  14/ 04-09/05 = Ихэр

  10/05-06/06 = Хорт хавдар

  07/06-09/07 = Арслан

  10/07-02/09 = Охины орд

  09/03-10/04 = Арслан

  10/05-11/09 = Охины орд

  11/10-аас 12/07 = Жинлүүр

  12/08 - 12/31 = Хилэнц

  1976

  01/01 - 01/01 = Хилэнц

  01/02 01/26 = Нумын орд

  01/27-02/19 = Матар

  20/02-аас 03/15 = Aquarius

  03/16-аас 04/08 = Загас

  09/04-02/05 = Хонь

  03/05-27/05 = Үхэр

  28/05-20/06 = Ихэр

  06/21-07/14 = Хорт хавдар

  07/15-аас 08/08 = Арслан

  08/09-09/01 = Охины орд

  09/02 09/26 = Жинлүүр

  27-10/20 = Хилэнц

  10/21 - 11/14 = Нумын орд

  11/15-12/09 = Матар

  12/10-аас 12/31 = Aquarius

  1977

  01/01-ээс 01/04 хүртэл = Aquarius

  05 /01-02/02 = Загас

  03/02-оос 06/06 = Хонь

  07/06-06/07 = Үхэр

  07/07-02/ 08 = Ихэр

  03/08-28/08 = Хорт хавдар

  29/08-22/09 = Арслан

  23/09-17/10 = Охины орд

  10/18 - 11/10 = Жинлүүр

  11/11 - 12/04 = Хилэнц

  12/05 - 12/27 = Нум

  28 /12-12/31 =Матар

  1978

  01/01 - 20/01 = Матар

  21/01 - 13/02 = Aquarius

  02/14 - 03/09 = Загас

  03/10-аас 04/02 = Хонь

  04/03-аас 04/27 = Үхрийн орд

  04/28-аас 22 /05 = Ихэр

  5/23 - 6/16 = Хорт хавдар

  6/17 - 7/12 = Арслан

  7/13 - 8/8 = Охины орд

  09/08-07/09 = Жинлүүр

  08/09-12/31 = Хилэнц

  1979

  01/ 01/07 - 07/01 = Хилэнц

  08/01-ээс 05/02 = Нумын орд

  06/02 - 03/03 = Матар

  04/03 - 29 /03 = Aquarius

  03/30-аас 04/23 = Загас

  04/24-өөс 05/18 хүртэл = Хонь

  05/19-06/11 = Үхрийн орд

  06/12 - 07/06 = Ихэр

  07/07 - 07/30 = Хорт хавдар

  07/31 - 08/24 = Арслан

  25/ 09/08 - 09/17 = Охины орд

  09/18 - 10/11 = Жинлүүр

  10/12 - 11/04 = Хилэнц

  11/05 11/28 хүртэл = Нумын орд

  Мөн_үзнэ үү: Коридорууд: байшингийн эдгээр орон зайг хэрхэн ашиглах вэ

  11/29 - 12/22 = Матар

  12/24 - 12/31 = Aquarius

  1980

  01/01-ээс 01/16 = Aquarius

  01/17-02/09 = Загас

  02/10-аас 03/06 = Хонь

  03/07 - 03/04 = Үхрийн орд

  04/04 - 12/05 = Ихэр

  13/05 - 05/06 = Хорт хавдар

  06/06 - 06 /08 = Ихэр

  08/07-09/07 = Хорт хавдар

  09/08-10/04 = Арслан

  10/05-10/30 = Охины орд

  10/31 - 11/24 = Жинлүүр

  11/25 - 12/18 = Хилэнц

  12/19-12/31 = Нумын орд

  1981

  01/01 - 10/01 = Нумын орд

  11/01 - 03/02 = Матар

  04/02 - 27/02 = Aquarius

  02/28-аас 03/23 хүртэл = Загас

  03/24 хүртэл04/16 = Хонь

  04/17-05/11 = Үхэр

  05/12 - 06/04 = Ихэр

  06/05-аас 06/29 = Хорт хавдар

  6/30 - 7/24 = Арслан

  7/25 - 8/18 = Охины орд

  8/19 - 9/12 = Жинлүүр

  09/13-10/08 = Хилэнц

  10/09-11/05 = Нумын орд

  11/06-12/08 = Матар

  12/09 12/31 = Aquarius

  1982

  01/01 - 01/23 = Aquarius

  01/24 - 03/01 = Матар

  02/03-аас 06/02 = Aquarius

  07/02-04/05 = Загас

  05/05-30/05 = Хонь

  31 /05-06/25 = Үхэр

  06/26-аас 07/20 = Ихэр

  07/21-ээс 07/13 = Хорт хавдар

  07/14-07/ 09 = Арслан

  08/09 - 01/10 = Охины орд

  02/10 - 25/10 = Жинлүүр

  26/10 - 18/11 = Хилэнц

  11/19-12/12 = Нумын орд

  12/13-аас 12/31 = Матар

  1983

  01/01 05/01 хүртэл = Матар

  06/01-ээс 29/01 хүртэл = Aquarius

  30/01-ээс 22/02 хүртэл = Загас

  23/02-аас 19/03 хүртэл = Хонь

  03/20 - 04/12 = Үхэр

  04/13 - 05/08 = Ихэр

  05/09 - 06/05 = Хорт хавдар

  06/06-07/09 = Арслан

  07/10-аас 08/27 = Охины орд

  08/28-аас 10/05 = Арслан

  10/06 11/09 хүртэл = Охины орд

  11/10-12/06 = Жинлүүр

  12/07-12/31 = Хилэнц

  1984

  1/1 - 1/26 = Нум

  1/27 - 2/18 = Матар

  2/19 - 3/14 = Aquarius

  3/15 - 4/8 = Загас

  4/9 - 5/1 = Хонь

  5/2 - 5/26 = Үхрийн орд

  5/27 - 19 /6 = Ихэр

  6/20 - 7/13 = Хорт хавдар

  7/14 - 8/8 =

  Brandon Miller

  Брэндон Миллер бол салбартаа арав гаруй жил ажилласан туршлагатай интерьер дизайнер, архитектор юм. Архитектурын мэргэжлээр төгссөний дараа тэрээр тус улсын шилдэг дизайны фирмүүдтэй хамтран ажиллаж, ур чадвараа дээшлүүлж, энэ салбарын нарийн ширийнийг судалжээ. Эцэст нь тэрээр бие даан салбарлаж, үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд бүрэн нийцсэн үзэсгэлэнтэй, ажиллагаатай орон зайг бий болгоход чиглэсэн өөрийн дизайны компанийг байгуулжээ.Брэндон "Интерьер дизайны зөвлөмж, архитектурыг дагаж" блогоороо дамжуулан интерьер дизайн, архитектурт дуртай бусад хүмүүстэй өөрийн ойлголт, туршлагаа хуваалцдаг. Тэрээр олон жилийн туршлагадаа тулгуурлан өрөөнд тохирох өнгөний палитрыг сонгохоос эхлээд орон зайд тохирох тавилга сонгох хүртэл үнэтэй зөвлөгөө өгдөг. Нарийн ширийнийг анхааралтай ажиглаж, гайхалтай дизайны үндэс суурь болох зарчмуудыг гүн гүнзгий ойлгодог Брэндоны блог нь гайхалтай, ажиллагаатай гэр, оффис бүтээхийг хүсдэг хэн бүхэнд зориулсан эх сурвалж юм.